English   Croatian


Uredaj za lateralno vodenje papirne trake


 
Uredaj za lateralno vodenje paprine trkae (eng. web displacement guide, offset guide, edge guide) je jednostavan stroj cija je svrha osigurati fiksnu lateralnu poziciju paprine trake u tiskarskim rotacijama i ostalim strojevima koji na neki nacin obraduju 'beskonacne' trake tankog, fleksibilnog materijala.

'Prirodni uzrok' postranicnog pomicanja trake su nesavršene role pri odmatanju. Zamaknuta rola, na primjer, može uzrokovati sinusne pomake papirne trake dok se traka odmata s role. Naravno, takva postranicna pomicanja itekako su neželjana u tiskarskom procesu, narocito kod tiskanja višestrukim prolazom.

Uredaj za vodenje trake smješten je odmah nakon sekcije odmatanja te aktivno upravlja lateralnim položajem trake na nacin da se suprotstavlja bilo kakvom inicijalnom pomaku. Tako stabilizirana trake zatim dalje odlaz u sam proces tiskanja.

Uredaj za vodenje u osnovi se sastoji od jednog para paralelnih valjaka. Ta dva valjka zajedno se zakrecu se oko jedne, asimetricno pozicionirane, tocke.

Uredaj zadovoljavajuce radi samo ako je kut zakreta relativno malen. Stoga je za vece pomake trake potrebno izraditi uredaj vece duljine. U stvari, da se smanje deformacije trake (koje mogu uzrokovati foldanje ili pucanje) potrebno je slobodno-putujuce zone trake na ulasku i izlasku iz uredaja izraditi dulje ukoliko je traka šira i potreba za pomakom veca.

Valjci, narocito izlazni valjak, ponekad se presvlace materijalom visokog trenja, poput pluta ili gume, cime se pojacava mogucnost uredaja da upravlja položajem trake.

Postoje dvije osnovne konfiguracije prema kojima se uredaji za vodenje trake koriste: 'U' i 'Z'. Pri takozvanoj 'U' konfiguraciji, traka ulazi i izlazi u/iz uredaja na istoj strani, dok kod 'Z' konfiguracije ulazi i izlazi na razlicitim stranama.

Naravno, uredaj može biti predviden za vertikalnu ili horizontalnu ugradnu. Neki uredaji za vodenje izradeni su tako da mogu biti korišteni na bilo koji nacin te ugradeni u bilo koji položaj bez potrebe za modifikacijama.

Za zakretanje uredaja koristi se mali motor. U praksi se u tu namjenu koriste razliciti tipovi motora: elektricni DC, AC, steper ili cak hidraulicni odn. pneumatski motori.

Da bi uredaj za vodenje mogao odrediti lateralnu poziciju trake, opremljenje je senzorom, uobicajeno optickim. U jednostavnijoj varijanti radi se o senzoru koji detektira rub trake. Takav senzor se obicno sastoji od dva dijela (emitera svjetla i receptora svjetla) i on upravlja zakretom tako da drži senzor uvijek parcijalno prekriven trakom. Kompleksniji senzori mogu citatit longitudinalnu marku otisnutu na traci i upravljati uredajem na nacin da drže marku uvijek mirnom (bez postranicnog micanja.)

Za upravljanje motorom, u vecini jednostavnih sustava koristi se jednostavan proporcionalni regulator (iako dodatak male derivacijske komponente može poboljšati dinamicki odziv uredaja, ukoliko senzor ne generira prekomjeran šum). Pri malim pojacanjima uredaj za vodenje ce biti neefikasan pri visokim brzinama (tocnije, visokoj frekvenciji poremecaja položaja). S druge strane, visoka pojacanja mogu voditi do nestabilnosti. Stoga je vecina uredaja dizajnirana tako da se pojacanje može rucno namještati.

Narucivanje

Možete naruciti uredaj za lateralno vodenje papirne trake koji potpuno odgovara vašim potrebama. Pošaljite mi mail upit na danijel.gorupec(at)gmail.com i navedite onoliko detalja specifikacije koliko možete. Na kraju cete posjedovati novi procesorsko kontrolirani uredaj za lateralno vodenje trake kvalitetna i trajne mehanicke izvdbe proizveden u MIGO obrtu (mala tvrtka specijalizirana za servis i održavanje tiskarskih strojeva).

Natrag.


Danijel Gorupec, 2012.